{{initCulture('bs')}}
Ako se prvi put prijavljujete za kredit, odaberite iznos, rok i kliknite dugme "Pošalji zahtjev". Za dodatnu pomoć s aplikacijom kliknite dugme "Uputstva".
Kontakt
Adresa
MKD Digital Finance International

ul. Vase Pelagića 2, Banja Luka

Ponedeljak-Petak, 9:00 do 20:00
Subota od 9:00 do 14:00

Lokacije za isplatu pozajmica u poslovnim jedinicama Pošta Srpske
 1. M.Grad, Broj pošte 70260, Svetog Save br. 9, tel.050/220-010, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 14:00), Mapa
 2. Banja Luka , Broj pošte 78101, Kralja Petra I Karađorđevića 93, tel.051/246-047, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 16:00), Mapa
 3. Banja Luka , Broj pošte 78104, Cara Lazara 23, tel.051/227-751, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 14:00), Mapa
 4. Banja Luka , Broj pošte 78107, Beogradska 9, tel.051/252-941, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 14:00), Mapa
 5. Banja Luka , Broj pošte 78111, Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića br. 177, tel.051/235-975, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 14:00), Mapa
 6. Vrbanja, Broj pošte 78211, Rade Radića 30, tel.051/425-016, 7:00- 17:00 (subotom 7:00- 14:00), Mapa
 7. Kotor Varoš, Broj pošte 78220, Cara Dušana 31, tel.051/784-111, 7:00- 17:00 (subotom 7:00- 14:00), Mapa
 8. Laktaši, Broj pošte 78250, Karađorđeva 45, tel.051/535-645, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 14:00), Mapa
 9. Gradiška, Broj pošte 78400, Vidovdanska 10, tel.051/809-112, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 14:00), Mapa
 10. Srbac, Broj pošte 78420, Mome Vidovića 4, tel.051/745-110, 7:00- 17:00 (subotom 7:00- 14:00), Mapa
 11. Banja Luka, Broj pošte 78102, Braće Podgornika 4b, tel.051/313-985, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 16:00), Mapa
 12. Prijedor, Broj pošte 79101, Jovana Raškovića br.10, tel.052/240-270, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 18:00), Mapa
 13. Omarska, Broj pošte 79203, Kozarska bb., tel.052/331-091, 7:00- 15:00 (subotom 7:00- 13:00), Mapa
 14. Novi Grad, Broj pošte 79220, Miće Šurlana br.2, tel.052/720-242, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 16:00), Mapa
 15. S. Kostajnica, Broj pošte 79224, Svetosavska 15, tel.052/664-232, 8:00- 15:00 (subotom 8:00- 13:00), Mapa
 16. K. Dubica, Broj pošte 79240, Davidov trg, tel.052/425-171, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 16:00), Mapa
 17. Doboj, Broj pošte 74101, Svetog Save br.4, tel.053/222-530, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 18:00), Mapa
 18. Teslić, Broj pošte 74270, Karađorđeva bb, tel.053/410-071, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 16:00), Mapa
 19. Derventa, Broj pošte 74400, Cara Lazara bb, tel.053/310-102, 7:00- 18:00 (subotom 7:00- 14:00), Mapa
 20. Brod, Broj pošte 74450, Svetog Save bb, tel.053/620-072, 7:00- 18:00 (subotom 7:00- 14:00), Mapa
 21. Modriča, Broj pošte 74480, Karađorđeva br. 1, tel.053/820-032, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 16:00), Mapa
 22. Brčko, Broj pošte 76101, Bosne Srebrene 11, tel.049/212-503, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 18:00), Mapa
 23. Pelagićevo, Broj pošte 76256, ulica Poginulih boraca otadžbinskog rata, tel.054/810-266, 8:00- 15:00 (subotom 8:00- 13:00), Mapa
 24. Bijelјina , Broj pošte 76300, Kneginje Milice 14, tel.055/210-494, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 18:00), Mapa
 25. Janja, Broj pošte 76316, Kralja Petra Karađorđevića 1, tel.055/545-211, 7:00- 17:00 (subotom 7:00- 15:00), Mapa
 26. Uglјevik, Broj pošte 76330, Trg Đenerala Draže 3, tel.055/773-910, 7:00- 18:00 (subotom 7:00- 15:00), Mapa
 27. Zvornik, Broj pošte 75400, Svetog Save bb, tel.056/211-379, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 15:00), Mapa
 28. Vlasenica, Broj pošte 75440, Svetosavska 24, tel.056/710-021, 7:00- 17:00 (subotom 7:00- 13:00), Mapa
 29. Milići, Broj pošte 75446, Trg rudara 10, tel.056/745-132, 8:00- 16:00 (subotom 8:00- 13:00), Mapa
 30. Šekovići, Broj pošte 75450, Draže Mihajlovića bb, tel.056/653-222, 7:00- 15:00 (subotom 7:00- 13:00), Mapa
 31. I. Sarajevo, Broj pošte 71123, Zmaj Jovina 9, tel.057/405-116, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 18:00), Mapa
 32. Kula, Broj pošte 71216, Otadžbinska 5, tel.057/310-790, 8:00- 15:00 (subotom 8:00- 13:00), Mapa
 33. Sokolac, Broj pošte 71350, Cara Lazara bb, tel.057/448-752, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 16:00), Mapa
 34. Han Pijesak, Broj pošte 71360, Srpske vojske bb, tel.057/555-151, 8:00- 15:00 (subotom 8:00- 13:00), Mapa
 35. Pale, Broj pošte 71420, Trg Republike bb, tel.057/405-117, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 16:00), Mapa
 36. Rogatica, Broj pošte 73220, Srpske sloge bb, tel.058/420-522, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 16:00), Mapa
 37. Foča, Broj pošte 73301, Kralja Petra I Karađorđevića bb, tel.058/220-452, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 18:00), Mapa
 38. Nevesinje, Broj pošte 88280, Miloša Obilića br.6, tel.059/610-040, 7:00- 17:00 (subotom 7:00- 15:00), Mapa
 39. Ljubinje, Broj pošte 88380, Svetosavska br.3, tel.059/630-040, 7:00- 17:00 (subotom 7:00- 15:00), Mapa
 40. Trebinje , Broj pošte 89101, Srpska br.2, tel.059/279-008, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 18:00), Mapa
 41. Bileća, Broj pošte 89230, Kralja Aleksandra br.26, tel.059/380-040, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 16:00), Mapa
 42. Gacko, Broj pošte 89240, Solunskih dobrovoljaca br.3, tel.059/470-110, 7:00- 17:00 (subotom 7:00- 15:00), Mapa
 43. Prnjavor, Broj pošte 78430, Svetog Save 21, tel.051/663-327, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 14:00), Mapa
 44. Bratunac, Broj pošte 75420, Trg Miloša Obilića, tel.056/420-051, 7:00- 16:00 (subotom 8:00- 13:00), Mapa
 45. Čelinac, Broj pošte 78240, Vidovdanska bb, tel.051/241-541, 7:00- 17:00 (subotom 7:00- 14:00), Mapa
 46. Banja Luka, Broj pošte 78109, Dragiše Vasića 55, tel.051/227-760, 7:00- 20:00 (subotom 7:00- 14:00), Mapa