{{initCulture('bs')}}
Ako se prvi put prijavljujete za kredit, odaberite iznos, rok i kliknite dugme "Pošalji zahtjev". Za dodatnu pomoć s aplikacijom kliknite dugme "Uputstva".
OPŠTI USLOVI
Fizička lica u dobi od 18 do 70 godina.
Klijent treba da je državljanin s prebivalištem i važećom ličnom kartom. Klijent treba da ima mobilni telefon i e-mail adresu.
Iznos kredita: od 100 do 500 KM.
Rok otplate: od 7 do 30 dana.
Troškovi: Svaki Novi klijent bez ikakvih troškova i bez kamata.
Odobreni iznos kredita biće Vam isplaćen na isplatnim mjestima Pošte Srpske.